عشق نوشت..

قصه از حنجره ایست,که گره خورده به بغض..

یک طرف خاطره ها

یک طرف فاصله ها

در همه حرفها,حرف اخر زیباست..

اخرین حرف تو چیست؟

تابه ان تکیه کنم 

حرف من دیدن پرواز تو در فردا هاست..

/ 2 نظر / 37 بازدید

زیباست[گل]