قلب

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را..

او که هرگز نتوان یافت همانندش را 

قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت..!!

مشکل از توست که پس زد پیوندش را.....

 

/ 1 نظر / 17 بازدید