یا امام رضا

 

در صحن سرایت همه جا را گشتم و دیدم

جایی ننوشته است گنهکار نیاید...

شهادت امام عاشقان تسلیت..

/ 2 نظر / 25 بازدید
فاطمه

قربون حرف با صفات امام رضا هر وقت اومدم پیشت هیچ وقت نا امیدم نکردی... .... یا غریب الغربا

نادیا

ببخش منو