یاد خدا

پشت هر کوه بلند,سبزه زاریست پر از یاد خدا

و در آن باغ کسی میخواند که خدا هست دگر غصه چرا؟؟

آرزو دارم خورشید رهایت نکند

غصه صدایت نکند,ظلمت شام سیاهت نکند

و تو را از دل آن کس که دلش با دل توست جدایت نکند..

 


 

/ 1 نظر / 6 بازدید