*خدا*

تو آیا دیده ای وقتی خطایی می کنی اما تهه قلبت پشیمانی!!

و میخواهی از ان راهی که رفتی باز کردی...

نمی دانی که در رابسته او یا نه ؟

یکی با اولین کوبه به در آهسته میگوید:

بیا ای رفته صدبار آمده باز 

              که من در را نبستم منتظر بودم که بر گردی....

/ 1 نظر / 6 بازدید
حسین

سلام خداون از مادر نسبت به ما مهربانتر است. انصاف نیست در حضور چنین خدایی گناه کنیم.