رفتن...

زندگی چیدن سیب است باید چیدو رفت...

 زندگی تکرار پاییز است باید دیدو رفت...

  زندگی تکرار رودی است جاری هرکه امد کوزه ی پر کرد رفت...

   قاصدک,این کولی خانه به دوش روزگار

   کوچه کردی های خود را زندگی نامیدو رفت...

 


/ 0 نظر / 10 بازدید