دل دیوانه

                    چه شد ای دل دیوانه هوایش کردی!!

                 با دو چشمان پر از اشک صدایش کردی؟؟

                  گفته بودم که دلش معدن بی معرفتیس..

                 تو نشستی دلخوش به وفایش کردی؟؟؟              

/ 2 نظر / 24 بازدید