/ 3 نظر / 20 بازدید
luka

ارزش دوست آنقدرهست ک برایش پل عبورشوم حتی اگرنگاهش ب زیرپایش نیفتد[گل][ماچ]

زیبا

آدمی اگر بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق می گردد ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر از آنچه که هستند تصور می کند