دلتنگی نوشت..

مرور میکنم خاطراتمان را

         اما مگر

              کپی برابر اصل میشود..!!

/ 2 نظر / 71 بازدید
رویا

کفش های پاشنه بلند به کارم نمی آید.. شیرینی بوسه هایت به خم شدن سرت است..