قلب..

چه ظریفانه  است خلقت آدمی...

     به تلنگری می شکند...

             به لحنی می سوزد...

                   برای دلی می میرد...

                       به نگاهی جان می گیرد..

                                  و به یادی می تپد...


/ 1 نظر / 21 بازدید