دعا!

دعا میکنم زیر این سقف بلند روی دامان زمین.

            هرکجا خسته شدی یا که پرغصه شدی

                         دستی از غیب به دادت برسد 

                                     و چه زیباست که ان خدا باشد بس..

 

/ 0 نظر / 9 بازدید