زمان..

زمان چیز عجیبیست...

میدود..

جلو میرود..

و دوست داشتنی ترین آدم های زندگیت را کهنه میکند یا عوض!!

بعضی ها یا تعقیر میکنند یا حقیقت درونشان مشخص میشود!!!

زمان دیر یا زود..

به تو ثابت خواهد کرد که کدامشان ماندنی اند کدامشان رفتنی..       

من دعا میکنم...

زمان بگذرد و دنیا پر شود از آدم های واقعی..

آدم های که نه زمان آنها را عوض کند نه زمین...

تقدیم به بهترین رفقام که نه دنیا عوضشون میکنه و نه من اونارو با دنیا..

                     

/ 2 نظر / 24 بازدید
mikaeil

زندگی بالاخره روزهای خوب هم میاره@ حالا هرچی میخوای سخت بگیر... :)