خوشبختی یعنی..

خوشبختی یعنی:

             یکی باشه کنارت که حس خوبی بهت بده...

/ 1 نظر / 30 بازدید
saeed

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] هرگاه یک نگاه به بیگانه می کنی خون مرا دوباره به پیمانه می‌کنی گفتی به من نصیحت دیوانگان مکن! باشد، ولی نصیحت دیوانه می‌کنی [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]