god...

به نام خدا که مرگ و زندگی را آفرید.

دوستی کم رنگ را به وجود آورد.

زندگی را رنگارنگ آفرید.

عشق را رنگی کرد.

رنگین کمان را هفت رنگ افرید.

ماه را در 100 رنگ پدید آورد.

             و

مرا دلتنگ تو آفرید...

/ 1 نظر / 9 بازدید