شب ارزوها..

امشب در کنار ثانیه ها آمین گوی ارزوهایتان هستم

منو از یاد نبرین...

لیلة الرغایب شب رسیدن به آرزو های قشنگتون مبارک*

امیدوارم امشب به قشنگ ترین آرزوتون برسین..

/ 0 نظر / 3 بازدید