خنده!

به چه میخندی تو!!!

به مفهوم غم انگیز جدایی!

به چه چیزی!!

به شکست دل من..

یا به پیروزی خویش؟؟

به چه می خندی تو!

به نگاهم که چه مستانه تو را باور کرد..

یا به افسونگری چشمانت که مرا سوخت و خاکستر کرد...

به دل ساده من می خندی که دیگر تا به ابد نیز به فکر خود نیست؟

خندار است

بخند...

/ 1 نظر / 5 بازدید