بی کسی

                            مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم

                             و نه از رفتن کسی دلگیر

                            بی کسی هم عالمی دارد..


/ 2 نظر / 77 بازدید

اصلا اگه خوب دقت کنی اصلش همین جور بی کسیه. واقعا خوبه... بوس راستی چرا خسته مهربون!

امید کسرا

کسی رو نداشتن یه خوبی داره یه بدی خوبیش اینه که کسی نیست نگرانت بشه بدیش اینه که هیچ کس نیست که نگرانت بشه