دل من..

ای دل کوچک من..

غصه نخور..

تو خدایی داری..

که بزرگ است..بزرگ

و به قول سهراب:

  در همین نزدیکیست...

ای دل کوچک من

بگذار غم غصه ببارد ..

شاید

شاید اینبار خدا میخواهد که پس از بارش غم

و پس از خواندن نامش هردم

آسمان دل تو صاف شود

و نگاهت به همه اهل زمین پاک شود..

شاید اینبار خدا میخواهد که خودش چتر تو باشد

                                             که بمانی نرووی....

                        و دگر باز نگویی"سهراب,قایقت جا دارد!!

 

/ 0 نظر / 6 بازدید